Mixed Technologies – VR/AR voor kleine en middelgrote ondernemingen

Virtuele realiteit en augmented reality (VR/AR) – en andere vormen van digitaal onderwijs – worden steeds belangrijker in de opleiding van geschoolde werknemers. Zij maken een intensieve visuele indruk mogelijk van artefacten en processen die te complex, te ingewikkeld of te riskant zijn voor directe interactie in een leercontext.

Intussen verschuift de aandacht van de ondernemingen steeds meer naar deze vormen van opleiding. Momenteel wordt vaak melding gemaakt van aanzienlijke moeilijkheden bij de toepassing en het verdere gebruik van VR/AR en de praktijkervaringen zijn niet altijd positief. Er zijn moeilijkheden op het gebied van inhoud, technologie en didactiek, alsmede een ingewikkeld technisch implementatieproces en hoge kosten. De nieuwe technologie wordt als interessant ervaren, maar leidt niet echt tot dieper leren. Een functionerende technologie garandeert nog niet dat zij zinvol wordt gebruikt en op zinvolle wijze wordt gecombineerd met andere (digitale) leermethoden.

De taak van het project is te verduidelijken welke technologieën de voorkeur verdienen in een specifieke use-case, d.w.z. waar en wanneer welke hardware (tablet vs. headset vs. laptop, enz.) en welke mediapresentatie (VR vs. AR vs. computer-mediated vs. fysiek) het nuttigst en kosteneffectiefst zou kunnen zijn. Voorts zal worden verduidelijkt hoe deze technologieën en didactische elementen het best kunnen worden gemengd in een specifieke leereenheid, in specifieke settings en voor verschillende gebruikssituaties.

Projectdoelstellingen

Het project zal

  • een uitwisseling van ervaringen tussen beroepsbeoefenaars te organiseren,
  • uit te werken hoe VR/AR-oplossingen op een gerichte, kosteneffectieve en flexibele manier kunnen worden ontworpen,
  • Op basis hiervan concepten en richtsnoeren ontwikkelen die laten zien hoe een gericht en doeltreffend gebruik van VR/AR kan worden bereikt.

Contacten

Claus Degendorfer

U kunt Claus Degendorfer bereiken op de volgende kanalen:

Wolfgang Hubner

U kunt Wolfgang Hubner bereiken op de volgende kanalen:

José Alberto Andrés Lacasta

U kunt José Alberto Andrés Lacasta bereiken op de volgende kanalen:

Beatriz Gimeno Frontera

U kunt Beatriz Gimeno Frontera bereiken op de volgende kanalen:

Inmaculada Cugat Estrada

U kunt Inmaculada Cugat Estrada bereiken via de volgende kanalen:

Oliver Hammel

U kunt Oliver Hammel bereiken op de volgende kanalen:


Partner


Mededeling inzake financiering

Het project “HO-WARP- Actiegerichte voortgezette opleiding op de werkplek” werd mogelijk gemaakt door een EU-subsidie uit het ERASMUS+-programma voor strategische partnerschappen en wordt begeleid door het “National Agency Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Education and Training” in Duitsland.