Ondernemingen hebben nog steeds een toenemende behoefte aan voortdurende en dynamische ontwikkeling van bekwaamheden. Dit vereist een aanbod dat bedrijfsspecifiek is, flexibel qua tijd en reikwijdte, en dicht bij de echte werksituatie staat. Belangrijke benaderingen zijn:

  • Actiegericht leren met het beginsel van “volledige actie”, dat planning, voorbereiding, uitvoering, resultaatcontrole en -evaluatie, alsmede procesreflectie omvat.
  • Agile benaderingen in het voortgezet onderwijs (“agile learning”) voor dynamische omgevingen met een verwerking van reële taken uit de praktijk in korte leerfasen.

Tot nu toe vereiste een op de werkplek geïntegreerd bijscholingsaanbod een langere aanlooptijd en vaak interne inspanningen van de bedrijven. Actiegerichte bijscholing moet daarom zo worden opgezet dat zij inhoudelijk en didactisch haar voordelen behoudt en tegelijkertijd van meet af aan een direct voordeel voor de onderneming oplevert.

Projectdoelstellingen

  • Ontwikkeling van een praktijkgerichte combinatie van de benaderingen “actiegericht leren” en “wendbaar leren” voor bij- en nascholing
  • Geïntegreerd leren op de werkplek in het bedrijf met de betrokkenheid van opleiders / instructeurs / toezichthouders
  • Oriëntatie op directe toepasbaarheid in het bedrijf

Al met al: het creëren van een procedurele norm waaraan onderwijsinstellingen zich kunnen oriënteren.
Het is de bedoeling dat op de langere termijn verschillende onderwijsinstellingen verschillende vormen van op de werkplek geïntegreerde bij- en nascholing aanbieden die de deelnemers in staat stellen hun vaardigheden naar gelang van hun behoeften te ontwikkelen.


Contacten

Julia Fellinger

U kunt Julia Fellinger bereiken op de volgende kanalen:

Ronald Setznagel

U kunt Ronald Setznagel bereiken op de volgende kanalen:

Michaela Smertnig

U kunt Michaela Smertnig bereiken op de volgende kanalen:

Charlotte Rahe

U kunt Charlotte Rahe bereiken op de volgende kanalen:

Derk-Jan Nijman

U kunt Derk-Jan Nijman bereiken op de volgende kanalen:


Partner


Intellectuele output

Hier vindt u de intellectuele outputs (IO’s) van het Ho-WARP-project. Zij zijn alle beschikbaar in het Engels, sommige ook in het Duits en het Nederlands.

IO 1 – Overzichtsverslag

Engels: Overview-Report

IO 2 – Casestudies en beste praktijken
IO 4 – Raamleerplan

Mededeling inzake financiering

Het project “HO-WARP- Actiegerichte voortgezette opleiding op de werkplek” werd mogelijk gemaakt door een EU-subsidie uit het ERASMUS+-programma voor strategische partnerschappen en wordt begeleid door het “National Agency Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Education and Training” in Duitsland.