Op de werkplek geïntegreerd leren voor technische specialisten met een beroepsachtergrond

Werknemers die hun loopbaan zijn begonnen met een beroepsopleiding – in veel landen in de vorm van een duale opleiding – kunnen doorstromen naar niveau 6 van het Europees kwalificatiekader (EQF). In veel ondernemingen leert de ervaring dat deze groep werknemers, wanneer zij eenmaal op dit niveau is gevestigd, zelden meer professionele vooruitgang boekt. Een dergelijke ontwikkeling kan echter overeenkomen met een verlangen naar vooruitgang, maar kan ook een noodzakelijke reactie zijn op veranderingen in de arbeidswereld (bijv. “digitalisering”, “Industrie 4.0”), waarbij taken voor het middenkwalificatieniveau vaak verloren gaan. De volgende hogere functies worden echter meestal ingenomen door mensen met hogere academische kwalificaties; in het geval van technische beroepen zijn dat meestal ingenieurs.

Het doel van het project is dan ook kwalificatietrajecten en -strategieën te ontwikkelen voor de doelgroep van technisch specialisten met een duale opleiding, die hen in staat stellen zich op academisch niveau te ontwikkelen zonder een volledige studie te moeten volgen. In plaats daarvan moet worden gestreefd naar het opzetten en uitvoeren van in de werkplek geïntegreerde trajecten voor de ontwikkeling van vaardigheden. Er moeten concepten voor deze aanpak worden ontwikkeld en getest, die vervolgens in de partnerlanden en daarbuiten zullen worden verspreid. Op lange termijn zou dit extra trajecten voor professionele ontwikkeling moeten openen.

Alle leerkaarten voor zelfgeorganiseerd leren over projectmanagement zijn te vinden op ons open leerplatform:


Contacten

Florian Schinder

U kunt Florian Schinder bereiken op de volgende kanalen:

Bente Nørgaard

U kunt Bente Nørgaard bereiken op de volgende kanalen:

Oscar Helfferich

U kunt Oscar Helfferich bereiken op de volgende kanalen:


Partner


Intellectuele output

Hier vindt u de intellectuele outputs (IO’s) van het ALTEF-project. Ze zijn alle beschikbaar in het Engels en Duits, behalve IO 1 met een samenvatting over competentieontwikkeling op de werkplek.

IO 1 – Ontwikkeling van bekwaamheden op de werkplek

Engels: CompetenceDevelopment in the Workplace

IO 2 – De “Agile Learning”-aanpak
IO 3 – Een gids voor coaches

Engels: eengids voor coaches

Duits: eengids voor coaches

IO 4 – Een gids voor werkgevers

Engels: een richtsnoervoor werkgevers

Duits: eengids voor werkgevers

IO 6 – Leerkaarten over het onderwerp “verandering” in projectmanagement
IO 7 – Leerkaarten over duurzaamheid in projectbeheer
IO 8 – Leerkaarten voor intercultureel projectmanagement

Vergaderingen

Kick-Off

Startbijeenkomst van het ALTEF-project in Berlijn

Datum: 09 – 10.10.2017

Plaats: Sustainum Instituut Berlijn

Transnationale projectvergadering

Internationale projectvergadering van de ALTEF-partners.

Datum: 26 – 27.02.2018

Plaats: Universiteit van Aalborg

Multiplicatorgebeurtenis

Multiplicatorevenement en transnationale projectvergadering

Datum: 19 – 20.09.2018

Locaties:

SEFI Conferentie Kopenhagen

Universiteit Aalborg, Campus Kopenhagen

Multiplicatorgebeurtenis

Multiplicatorevenement en transnationale projectvergadering

Datum: 21 – 22.03.2019

Locaties:

OTIP Campus, Woerden

LOI, Leiderdorp

Transnationale projectvergadering

Internationale projectvergadering van de ALTEF-partners.

Datum: 08. – 09.07.2019

Plaats: Universiteit van Aalborg, Campus Kopenhagen

Opleidingsactiviteit

Opleidingsactiviteit over het gebruik van flashcards met internationale studenten in het kader van een zomercursus.

Datum: 02. tot 13.09.2019

Plaats: Beuth Hogeschool, Berlijn


Slotmanifestatie

Afsluitingsevenement van het ALTEF-project in Berlijn

Datum: 09. – 10.10.2017

Plaats: Sustainum Instituut Berlijn


Mededeling inzake financiering

Het project “Geïntegreerd leren op de werkplek voor technische deskundigen met een beroepsachtergrond (ALTEF)” is mogelijk gemaakt door een EU-subsidie van het ERASMUS+-programma voor strategische partnerschappen en wordt begeleid door het Nationaal Agentschap Onderwijs voor Europa van het Federaal Instituut voor Beroepsonderwijs en -opleiding in Duitsland.