Kortere innovatiecycli vereisen dat werknemers zich met toenemende frequentie en intensiteit nieuwe vaardigheden eigen maken. Klassieke vormen zoals. Seminars en bijscholingscursussen zijn echter meestal niet precies genoeg toegesneden op de individuele competentiebehoeften en zijn te traag voor de veranderingsdynamiek in ondernemingen.

Daarom werd de aanpak van “agile learning” ontwikkeld, waarbij het leren plaatsvindt in het werkproces en op basis van reële taken, ondersteund door leerbegeleiders (“coaches”).

schnecke

Het doel

Werken aan echte taken: Voor een gerichte ontwikkeling van competenties leren werknemers niet aan de hand van algemene taken of casestudies uit een andere omgeving, maar door te werken aan echte problemen uit hun eigen werkgebied.

Agile methoden voor doelgerichte probleemoplossing: een agile leerproject verloopt in fasen, waarin telkens tussenresultaten worden ontwikkeld. Tijdens het toneel:

  • is het team bezig om de finish van de etappe te halen;
  • de coaches ondersteunen dit werk qua inhoud en organisatie;
  • er vindentussenstops plaats, waarbij het team elkaar de stand van het werk voorlegt en de procedure coördineert.

Aan het einde van elke etappe

  • depresentatie van de resultaten aan de opdrachtgever van het leerproject;
  • dereflectie van de leertaak op professioneel niveau;
  • procesreflectie tussen coaches en team;
  • de afsprakenvoor de volgende fase.

Integratie in het bedrijf:Dit direct op en in de praktijk leren heeft verschillende voordelen: Werknemers leren precies wat ze nodig hebben voor hun werk en wat ze leren is direct toepasbaar in het dagelijks leven – zowel inhoudelijk als methodisch. Zij blijven bij het werkproces betrokken en zijn niet voor langere tijd uit het kantoor.


De rollen

Pictureasdasdas 1

Het boek

“Agile Learning in de Onderneming”

Longmuß, J., Korge, G., Bauer, A., & Höhne, B.

Dit open access boek laat zien dat competentieontwikkeling in het bedrijf net zo flexibel en innovatief kan zijn als het werk vaak al is. De“Agile Learning in the Enterprise” aanpak past agile methoden toe op bedrijfsopleidingen.

Werknemers ontwikkelen nieuwe competenties direct in de werkomgeving, de aanpak is dynamisch en kan worden aangepast aan veranderende eisen en randvoorwaarden in de loop van het leren.

Wilt u meer weten?

Als u op de knop klikt, gaat u naar de site van de uitgever waar u het boek gratis kunt downloaden.

Grafiek gebruikt onder CC-BY-SA4.0 van Longmuß et al. 2021